Znaleziono 7 artykułów

Barbara Mitrenga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Barbara Mitrenga s. 9-12
Od redakcji Barbara Mitrenga s. 9-12
Od redakcji Barbara Mitrenga s. 9-12
Od redakcji Barbara Mitrenga s. 9-12
Relacje antonimiczne oparte na opozycji smaków Barbara Mitrenga s. 91-108
Wyznaczniki śląskości dawnych i współczesnych nazwisk mieszkańców Górnego Śląska Barbara Mitrenga s. 129-145
Sprawozdanie z sympozjum naukowego "Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej", Katowice, 14-15 grudnia 2012 Barbara Mitrenga s. 241-245