Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Modzelewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Państwa o średniej liczbie ludności na świecie - tendencje zmian Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski s. 15-78
Kształtowanie się wielkości sprzedaży według miesięcy i dni tygodnia w restauracji, w sklepie i na stacji paliw ESSO Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski s. 149-168
Kondycja finansowa banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski s. 199-220
Źródła zasilania w środki pieniężne i struktura wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski Ewa Sztejna s. 425-446