Znaleziono 1 artykuł

Artur Mudrecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opodatkowanie gmin podatkiem od towarów i usług na tle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Artur Mudrecki s. 417-425