Znaleziono 2 artykuły

Monika Mularska-Kucharek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty jakości życia w Uniejowie w opinii mieszkańców Monika Mularska-Kucharek s. 53-66
Kapitał społeczny mieszkańców Łodzi w ujęciu przestrzennym Monika Mularska-Kucharek s. 145-161