Znaleziono 1 artykuł

Irena Mytnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Imiona słowiańskie w antroponimii mieszczan i chłopów Wołynia w XVI w. : przyczynek do dydaktyki języka ukraińskiego jako obcego Irena Mytnik s. 151-159