Znaleziono 2 artykuły

Zbigniew Ofiarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rządowe instrumenty stabilizacji finansowej - zakres zastosowania i skutki dla sektora finansów publicznych w Polsce Zbigniew Ofiarski s. 17-34
Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym Zbigniew Ofiarski s. 383-393