Znaleziono 2 artykuły

Danuta Paluchowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wobec Mickiewicza : (jeden rozdział pracy doktorskiej pt.: "Tradycje romantyczne w liryce Juliana Przybosia") Danuta Paluchowska s. 13-30
"Wobec Mickiewicza", Danuta Paluchowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego", R. 4 (1969) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Danuta Paluchowska (aut. dzieła rec.) s. 166