Znaleziono 4 artykuły

Roman Pelczar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cerkiewne szkolnictwo parafialne w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. : podstawy ideowe, organizacyjne i materialne Roman Pelczar s. 65-83
"Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w okresie późnego Odrodzenia", Zdzisław Pietrzyk, Kraków 1993 : [recenzja] Roman Pelczar Zdzisław Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869", Roman Pelczar, Lublin 2009 : [recenzja] Marian Piórek Roman Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869", Roman Pelczar, Lublin 2009 : [recenzja] Anna Szylar Roman Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 305-307