Znaleziono 5 artykułów

Erich Petlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Neuropedagogika i neurodydaktyka - tendencje XXI wieku Erich Petlák s. 59-66
Dydaktyka ogólna a innowacyjne podejście w dydaktyce w aspekcie przygotowania przyszłych nauczycieli Erich Petlák Gabriela Porubská s. 107-118
"Klimat szkoły, kilmat klasy", Erich Petlák, Warszawa 2007 : [recenzja] Alina Budniak Erich Petlak (aut. dzieła rec.) s. 155-156
"Rola nauczyciela we współczesnej szkole", Erich Petlak, Warszawa 2008 : [recenzja] Alina Budniak Erich Petlak (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Przyjazna szkoła", Erich Petlák, Livia Fenyvesiová, Kraków 2012 : [recenzja] Eugeniusz Szymik Livia Fenyvesiová (aut. dzieła rec.) Erich Petlák (aut. dzieła rec.) s. 209-213