Znaleziono 19 artykułów

Marian Piórek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marian Piórek s. 5-6
Wstęp Marian Piórek s. 7-8
Proces osadnictwa w południowo-zachodniej części Puszczy Sandomierskiej od XV-XVIII wieku (okolice Kolbuszowej) Marian Piórek s. 13-40
Właściciele ziemscy Weryni i Kolbuszowej Marian Piórek s. 23-38
Zanim powstało miasto Kolbuszowa: chrzty, śluby, imiona i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700 Marian Piórek s. 41-137
Z dziejów kolonii niemieckich w Puszczy Sandomierskiej (XVIII—XX w.) Marian Piórek s. 45-63
75 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Dzikowcu Marian Piórek s. 47-56
„Moja działalność w Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW) w latach 1957-1973 w powiecie kolbuszowskim" Marian Piórek s. 87-116
Dzieje Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie kolbuszowskim w latach 1905-1944 (cz. I) Marian Piórek s. 91-138
Dziesięcina w parafii Dzikowiec w 1820 r. Marian Piórek s. 171-184
Struktura szkolnictwa podstawowego i kadra nauczycielska w powiecie kolbuszowskim w latach 1973 - 1975 : szkoły i ich filie, nauczyciele, wykształcenie, specjalność i studia Marian Piórek s. 185-199
"Lipnica - wieś królewska, lasowiacka, moja ziemia rodzinna", Wojciech Mroczka, Kolbuszowa 1997 : [recenzja] Marian Piórek Wojciech Mroczka (aut. dzieła rec.) s. 187-190
Polityka okupanta hitlerowskiego w stosunku do społeczeństwa polskiego w powiecie kolbuszowskim w latach 1939-1944 Marian Piórek s. 225-239
Niektóre aspekty z życia i działalności konspiracyjnej legendarnej postaci Wojciecha Lisa ps. „Śmiały” w latach 1913-1948 w ocenie historyka-regionalisty Marian Piórek s. 227-248
Dr Kazimierz Aleksander Skowroński - historyk, nauczycieli regionalista (1907- 1974) Marian Piórek s. 239-245
"Dzieje parafii Górno 1599-1999", Krzysztof Ożoga, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Marian Piórek Krzysztof Ożoga (aut. dzieła rec.) s. 247-254
"Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869", Roman Pelczar, Lublin 2009 : [recenzja] Marian Piórek Roman Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 263-265
"Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700", Marian Piórek, [b.m] [b.r.] : [recenzja] Wojciech Mroczka Marian Piórek (aut. dzieła rec.) s. 439-441
"Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700", Marian Piórek, [b.m] [b.r.] : [recenzja] Słąwomir Zych Marian Piórek (aut. dzieła rec.) s. 442