Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Piecha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem ustalania wysokości wynagrodzenia polskich pracowników oddelegowanych do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Katarzyna Piecha s. 155-163
Ochrona dóbr osobistych w związku z publikacją artykułu prasowego - w poszukiwaniu prawa właściwego dla aspektów transgranicznych Katarzyna Piecha s. 171-180
Wolność prasy a rozpowszechnienie informacji o popełnieniu czynów niedozwolonych w świetle standardów ochrony praw człowieka Katarzyna Piecha s. 173-192