Znaleziono 2 artykuły

Dorota Pietrzyk-Reeves

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wolność warunkowana cnotą : moralne podstawy wspólnotowego ładu politycznego w dawnej Rzeczypospolitej Dorota Pietrzyk-Reeves s. 91-102
Neorepublikańska filozofia publiczna i model demokracji Dorota Pietrzyk-Reeves s. 120-138