Znaleziono 4 artykuły

Katarzyna Plewka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
II Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej : Autonomia nauki o komunikowaniu, Lublin, 15 – 17 września 2010 r. : [sprawozdanie] Katarzyna Plewka s. 110-121
Konferencja "Współczesne media – kryzys w mediach", Lublin, 12-13 kwiecień 2011 r. : [sprawozdanie] Katarzyna Plewka s. 147-149
Konferencja "Współczesne media 4. Język mediów", Lublin 18-19.04.2012 : [sprawozdanie] Katarzyna Plewka s. 219-222
"Jaka informacja?", red. Leon Dyczewski, Lublin 2009 : [recenzja] Leon Dyczewski Katarzyna Plewka s. 266-268