Znaleziono 2 artykuły

Henryk Podbielski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klasyfikacja mów w "Retoryce dla Aleksandra" jako kryterium ustalenia autorstwa i czasu powstania dzieła Henryk Podbielski s. 205-215
"Retoryka. - Poetyka.", Arystoteles, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Henryk Podbielski, Warszawa 1988 : [recenzja] Jerzy Ziomek Henryk Podbielski (aut. dzieła rec.) s. 343-352