Znaleziono 1 artykuł

Marta Pogorzelska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Błąd co do osoby i przymiotu osoby w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. w świetle wyroków Sądu Metropolitalnego w Lublinie i w Białymstoku w latach 1984-2004 oraz błąd co do tożsamości strony w prawie polskim", Marta Pogorzelska, Białystok 2016 : [recenzja] Grzegorz Leszczyński Marta Pogorzelska (aut. dzieła rec.) s. 161-163