Znaleziono 3 artykuły

Alicja Pomorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
General Regularities in the Development of Agriculture Taxation Systems in European Socialist States Alicja Pomorska s. 85-99
Konieczność redukcji wydatków publicznych w Polsce a bariery jej realizacji w praktyce : wybrane problemy Alicja Pomorska s. 121-132
Przyczyny niesprawności działania instrumentów ekonomiczno-finansowych w aktualnym systemie zarządzania gospodarką przedsiębiorstwa Alicja Pomorska s. 379-388