Znaleziono 8 artykułów

Marzanna Poniatowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych Marzanna Poniatowicz s. 7-23
Lokalny stres finansowy - istota i przejawy w polskich warunkach Marzanna Poniatowicz s. 39-49
Efektywne zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego - postulaty doktryny ekonomicznej i instrumenty Ryta Dziemianowicz Marzanna Poniatowicz s. 126-146
Determinanty, dynamika i zróżnicowania terytorialne deficytu i zadłużenia sektora samorządu terytorialnego w Polsce Marzanna Poniatowicz s. 153-166
Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marzanna Poniatowicz s. 175-190
Ukrywanie długu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : problem realny czy marginalny? Marzanna Poniatowicz s. 203-216
Pozycja województw samorządowych w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Marzanna Poniatowicz s. 205-213
Transfer ryzyka jako instrument zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego Marzanna Poniatowicz s. 325-337