Znaleziono 16 artykułów

Tadeusz Przeciszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzrost spożycia i dochodów ludności na tle innych wskaźników rozwoju ekonomicznego PRL w dwudziestoleciu Tadeusz Przeciszewski s. 1-20
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubelskiego na tle kraju w okresie Polski Ludowej Tadeusz Przeciszewski s. 1-18
Miejsce zreformowanej gospodarki samorządowo-komunalnej w systemie społecznej gospodarki rynkowej Tadeusz Przeciszewski s. 1-21
Mikro- i mezzoekonomiczne podstawy polityki ekonomicznej państwa : teoria kosztów produkcji i podaży sektora prywatnego i publicznego Tadeusz Przeciszewski s. 41-62
Społeczna gospodarka rynkowa : ogólne założenia systemowe oraz propozycje praktyczne dla Polski Tadeusz Przeciszewski s. 51-74
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polityka społeczna na nowym etapie rozwoju Tadeusz Przeciszewski s. 61-84
Z problemów ekonomiki gospodarki mieszkaniowej Tadeusz Przeciszewski s. 65-99
The role and tasks of the Polish Free University Association (PFUA) on its 25th anniversary Tadeusz Przeciszewski Sylwia Twardo (tłum.) s. 89-96
    Zacytuj
  • Udostępnij
Metodyka planowania szkolnictwa wyższego : pojęcia podstawowe oraz zarys problematyki badawczej Tadeusz Przeciszewski s. 93-117
Mikro- i mezzo- ekonomiczne podstawy polityki ekonomicznej państwa : część II : cena równowagi a polityka ochrony konkurencji Tadeusz Przeciszewski s. 133-150
Z zagadnień teorii popytu oraz równowagi ekonomicznej konsumenta Tadeusz Przeciszewski s. 145-160
Rozwój społeczno-gospodarczy w okresie byłej PRL i III Rzeczypospolitej w latach 1989-1995 : próba obiektywnej syntezy jako niezbędny wstęp do programowania zamierzeń na przyszłość Tadeusz Przeciszewski s. 151-161
Podstawowe zagadnienia ekonomiki gospodarstwa rolniczego Tadeusz Przeciszewski s. 185-204
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ekonomika kształcenia na tle całości systemu funkcjonowania usług społecznych : w nawiązaniu do dyskusji brytyjskich Tadeusz Przeciszewski s. 213-225
Koncepcja systemowa społecznej gospodarski rynkowej (SGR) w perspektywie uniwersalnego społeczeństwa i jednoczącej się Europy Tadeusz Przeciszewski s. 245-257
Planowanie społeczne a planowanie gospodarcze Tadeusz Przeciszewski s. 319-328