Znaleziono 5 artykułów

Jan Kazimierz Przybyłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miłosierdzie i sprawiedliwość w porządku religijnym Jan Kazimierz Przybyłowski s. 61-74
Chrzest w praktyce duszpasterskiej Jan Kazimierz Przybyłowski s. 223-235
"Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej", Jan Kazimierz Przybyłowski, Warszawa 2010 : [recenzja] Wojciech Osial Jan Kazimierz Przybyłowski (aut. dzieła rec.) s. 229-234
Komunikacja w nowej kulturze i w Kościele Jan Kazimierz Przybyłowski s. 361-376
Sprawiedliwość ludzka i sprawiedliwość Boża Jan Kazimierz Przybyłowski s. 393-404