Znaleziono 2 artykuły

Lewis Pyenson

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Neohumanism and the persistence of pure mathematics in Wilhelmian Germany", Leswis Pyenson, Philadelphia 1983 : [recenzja] Bronisław Średniawa Lewis Pyenson (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"The Young Einstein", Lewis Pyenson, Bristol-Boston 1985 : [recenzja] Bronisław Średniawa Lewis Pyenson (aut. dzieła rec.) s. 871-873