Znaleziono 2 artykuły

Krzysztof Radzikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika w świetle metod wykładni prawa podatkowego Krzysztof Radzikowski s. 101-124
Zasady podejmowania i kontroli sądowej decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w świetle uznania administracyjnego Krzysztof Radzikowski s. 153-178