Znaleziono 5 artykułów

Teodozja Rittel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania morficzne (odwzorowawcze) tekstu literackiego. Model religijny jezykowo-kulturowy Elżbiety Drużbackiej : wyraz antropologiczny - wierzeniowy Teodozja Rittel s. 4-19
"Miłość nieprzykładna" Elżbiety Drużbackiej Rozwinięcie intertekstowe motywu orła i słońca (konteksty interpretacyjne) Teodozja Rittel s. 5-19
Krytyka tekstów wartościujących (i oceniających) twórczość Elżbiety Drużbackiej w ujęciu językoznawczym Teodozja Rittel s. 18-29
Ślady autora w tekstach (elementy zewnątrzjęzykowe – biograficzne) i ślady jego tekstów w innych tekstach (elementy wewnątrzjęzykowe - autoteksty). Związki życia i dzieła Elżbiety Drużbackiej Teodozja Rittel s. 19-41
Synonimy dystynktywne w wybranych tekstach Elżbiety Drużbackiej. Grupa tematyczna "Podróż" Teodozja Rittel s. 60-80