Znaleziono 1 artykuł

A. Robinson

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"The history of analytical chemistry", F. Szabadváry, A. Robinson, [w:] "Comprehensive Analytical Chemistry", Vol. X, G. Svehla, Amsterdam-Oxford-New York 1980 : [recenzja] Stefan Zamecki A. Robinson (aut. dzieła rec.) F. Szabadváry (aut. dzieła rec.) s. 205-211