Znaleziono 1 artykuł

Kazimierz Rokoszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Polskiej Partii Robotniczej w kształtowaniu władzy ludowej i procesie integracji na Mazurach i Warmii w latach 1945-1947 Kazimierz Rokoszewski s. 337-356