Znaleziono 6 artykułów

Jarosław Ropęga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Renata Lisowska Jarosław Ropęga s. 151-161
Proces niepowodzeń gospodarczych sektora MSP Jarosław Ropęga s. 159-173
Innowacje w modelu ścieżek niepowodzeń gospodarczych małych firm Jarosław Ropęga s. 220-237
Transfer wiedzy jako sposób przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MSP Jarosław Ropęga s. 245-255
Analiza wybranych ścieżek niepowodzeń gospodarczych firm sektora MSP Jarosław Ropęga s. 337-344
Rola biznesplanu w przetrwaniu MŚP Jarosław Ropęga s. 356-361