Znaleziono 2 artykuły

Anna Rychły-Lipińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywizacja rynku pracy w powiatach koszalińskim i słupskim Bożenna Kromer Anna Rychły-Lipińska s. 309-328
Współpraca w ramach PPP : studium przypadków Anna Rychły-Lipińska s. 546-554