Znaleziono 2 artykuły

Ewa Rydzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013 Ewa Rydzewska s. 118-124
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Ewa Rydzewska s. 187-195