Znaleziono 3 artykuły

Anna Rzeczycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Franchising jako instrument aktywizacji ekonomicznej podmiotów na rynku Gabriela Golawska-Witkowska Anna Rzeczycka s. 39-50
Kształtowanie płynności jako element zarządzania przedsiębiorstwem Gabriela Golawska-Witkowska Anna Rzeczycka s. 108-114
Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego identyfikacja i minimalizowanie Gabriela Golawska-Witkowska Anna Rzeczycka s. 286-293