Znaleziono 2 artykuły

Dominik Senczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo ekologiczne a zrównoważony rozwój : wzajemne relacje Dominik Senczyk s. 65-74
Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwie na wybranych przykładach Dominik Senczyk s. 153-161