Znaleziono 2 artykuły

Martyna Seroka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odrzucenie ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny - słuszna decyzja czy błąd ustawodawcy? Martyna Seroka s. 237-250
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Działalność Organizacji Pozarządowych - 10 lat doświadczeń pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu", Olsztyn, 21-22 czerwca 2013 r. Martyna Seroka s. 247-250