Znaleziono 3 artykuły

St. Siek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bausteine zur Psychpanalyse", S. Ferenczi, Bern 1964 : [recenzja] St. Siek S. Ferenczi (aut. dzieła rec.) s. 184-189
"Psychotherapy and the Behavioral Sciences", L.R. Wolberg, New York 1966 : [recenzja] St. Siek L.R. Wolberg (aut. dzieła rec.) s. 189-196
III Sympozjum Psychologiczne pt. "Osobowość neurotyczna - zagadnienia psychoterapii" na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, 8 i 9 St. Siek R. Ziółkowski s. 302-307