Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Starczewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego Małgorzata Starczewska s. 125-134