Znaleziono 2 artykuły

Zygmunt Stoberski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rola tłumaczeń w rozwoju kultury światowej", Zygmunt Stoberski, "Miesięcznik Literacki" R.V (19700 : [recenzja] Hanna Kirchner Zygmunt Stoberski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Między dawnymi i młodszymi laty. Polsko-litewskie związki literackie", Zygmunt Stoberski, Łódź 1981 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zygmunt Stoberski (aut. dzieła rec.) s. 427