Znaleziono 5 artykułów

Witold Sygocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bezpieczeństwo pracy w bibliotece : spis bibliograficzny Witold Sygocki s. 156-162
    Zacytuj
  • Udostępnij
Działalność wydawnicza Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk za lata 1994-1999 Witold Sygocki s. 164-171
Z dziejów Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Geneza Witold Sygocki s. 173-199
Uroczystości jubileuszowe prof. Jóżefa Hurwica zorganizowane przez KHNiT PAN Witold Sygocki s. 221-222
"Słowo i obraz. Przenikanie znaczeń Georgia O'Keeffe", Witold Sygocki, Kielce 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Witold Sygocki (aut. dzieła rec.) s. 276