Znaleziono 3 artykuły

Danuta Szeligiewicz-Urban

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola prac ręcznych w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych Danuta Szeligiewicz-Urban s. 25-35
Methodological cohesion in social science Danuta Szeligiewicz-Urban s. 35-43
The needs of family with disabled child in the context of week support system Danuta Szeligiewicz-Urban s. 175-180