Znaleziono 8 artykułów

Roman Szewczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pozycja prawna legatów Biskupa Rzymu Roman Szewczyk s. 73-91
"Laicità e Islam nell’ordinamento italiano. Una questione di metodo", Andrea Pin, Padova 2010 : [recenzja] Roman Szewczyk Andrea Pin (aut. dzieła rec.) s. 173-177
Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego "10 rocznica publikacji "Dignitas connubii" : podsumowanie i perspektywy" Roman Szewczyk s. 199-201
"Karta Praw Podstawowych" Unii Europejskiej Roman Szewczyk s. 243-255
Funkcjonowanie i ochrona praw rodziny w ustawodawstwie polskim i Unii Europejskiej Roman Szewczyk s. 303-316
Kościoły i związki wyznaniowe a prawo traktatowe Unii Europejskiej Roman Szewczyk s. 353-368
Jak ważnie zawrzeć małżeństwo? Roman Szewczyk s. 369-387
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów", Kraków 11-12 września 2009 r. Roman Szewczyk s. 443-445