Znaleziono 2 artykuły

Bartosz Szolc-Nartowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział osób nieuprawnionych w wydaniu orzeczenia w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle D. 1,14.3 i D. 41,3,44 pr. Bartosz Szolc-Nartowski s. 97-116
"Digesta Justyniańskie. Ks. 1", tł. Bartosz Szolc-Nartowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Maciej Staniszewski Bartosz Szolc-Nartowski (aut. dzieła rec.) s. 333-364