Znaleziono 1 artykuł

A. Wawrzyńczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z badań nad dochodami wielkiej własności w Polsce w ostatniej ćwierci XVI wieku : (na marginesie pracy A. Wawrzyńczyk, Problem spadku wydajności dóbr Pabianice w drugiej połowie XVI w., "Studia z dziejów gospodarstwa wiejskiego" t. XII, z. 2, Warszawa 1970, s. 53-148) Leonid Żytkowicz A. Wawrzyńczyk (aut. dzieła rec.) s. 505-514