Znaleziono 2 artykuły

Janusz Wiśnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa ukraińska jako element walki politycznej między konserwatystami a narodową demokracją w Galicji przed I wojną światową Janusz Wiśnicki s. 219-233
Władysław Wielhorski jako badacz problematyki litewskiej i białoruskiej Janusz Wiśnicki s. 261-270