Znaleziono 171 artykułów

Andrzej Wiśniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lisięcice, st. "Z" Żwirownia, gm. Głubczyce, woj. opolskie, AZP 98-36 Zbigniew Bagniewski Andrzej Wiśniewski s. 6-7
Henryków, st. 15, gm. Ziębice, woj. wałbrzyskie, AZP 90-28 Tomasz Płonka Andrzej Wiśniewski s. 6
Głogówek, st. 32, gm. loco, woj. opolskie, AZP 96-36 Tomasz Płonka Andrzej Wiśniewski s. 23-24
Przeniesienie sporu należącego do właściwości komisji rozjemczej na drogę sądową Andrzej Wiśniewski s. 27-38
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 37-42
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 43-49
"Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty, wzory i formularze", E. Iserzon, J. Starościak, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Emanuel Iserzon (aut. dzieła rec.) Jerzy Starościak (aut. dzieła rec.) s. 46
"Czynności sądowe w sprawach karnych. Wzory i komentarze", Z. Adaszewski, W. Celiński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zygmunt Adaszewski (aut. dzieła rec.) Wiesław Celiński (aut. dzieła rec.) s. 46-47
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 47-51
"Najem, mieszkań w świetle publicznej gospodarki lokalami", Z. Radwański, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Radwański (aut. dzieła rec.) s. 47-48
"Prawo spółdzielcze. Zbiór tekstów", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 49
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 55-57
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 57-61
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 57-62
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Nowy kodeks karny. Z rozważań nad projektem", I. Andrejew, Warszawa 1963 : [receznja] Andrzej Wiśniewski Igor Andejew (aut. dzieła rec.) s. 58
"Zarys prawa rzeczowego", J. Wasilkowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Wsilkowski (aut. dzieła rec.) s. 58
"Skorowidz orzeczeń Izby Karnej Sądu Najwyższego opublikowanych w zbiorze urzędowym w latach 1959-1962", oprac. Maria Dembicka, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Maria Dembicka (aut. dzieła rec.) s. 59
"Niedobory (manka) w handlu uspołecznionym. Teksty orzecznictwa oraz literatura", 3. Grzeszyk, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Grzeszyk (aut. dzieła rec.) s. 59
"Konflikty w czasie norm cywilnoprawnych", M. Sośniak, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Sośniak (aut. dzieła rec.) s. 59-60
"Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym", W. Wolter, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Władysław Wolter (aut. dzieła rec.) s. 59-60
"Prawo cywilne. Zarys części ogólnej", A. Wolter, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Aleksander Wolter (aut. dzieła rec.) s. 59
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 60-64
"Wywłaszczenie jako instrument gospodarski planowej rad narodowych", K. Sobczak, Toruń 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Karol Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 60-61
"O funkcjach państwa", M. Maneli, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mieczysław Maneli (aut. dzieła rec.) s. 60
"Organizacje międzynarodowe", W. Morawiecki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wojciech Morawiecki (aut. dzieła rec.) s. 61-62
"Akty oskarżenia i rewizje oskarżyciela publicznego. Zasady sporządzania i wzory", H. Furmankiewicz, S. Markowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Henryk Furmankiewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Markowski (aut. dzieła rec.) s. 61
"Rozwój demokracji w państwie radzieckim. Wybrane zagadnienia", W. Sokolewicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wojciech Sokolewicz (aut. dzieła rec.) s. 61
"Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Komentarz", W. Masewicz, S. Dzwonkowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) Walery Masewicz (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Spór o parlament w konstytuantach Francji i Włoch po drugiej wojnie światowej", J. Zakrzewska, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janina Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Prawo pracy. Przepisy, orzecznictwo i wyjaśnienia", oprac. J. Zieliński, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 62-63
"Zbieg norm w polskim prawie cywilnym", A. Ohanowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Alfred Ohanwicz (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Postępowanie karne. Zarys części szczególnej", S. Kalinowski, Warszawa 1964 : [receznja] Andrzej Wiśniewski Stefan Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Zarys prawa spadkowego", J. Gwiazdomorski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Informator Prawniczy 1962", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 63
"Pojęcia materialne w prawie cywilnym. Studium z zakresu metodologii nauki prawa cywilnego. Rozważania ogólne", S. Ritterman, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Ritterman (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Skorowidz orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego opublikowanych w zbiorze urzędowym w latach 1959-1962", oprac. Kazimierz Piasecki, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Kazimierz Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Prawo cywilne i kodeks rodzinny", Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 64
"Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej", A. Klein, Wrocław 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Alfred Klein (aut. dzieła rec.) s. 64
"Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego", J. Kosik, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Kosik (aut. dzieła rec.) s. 64-65
"Prawo wodne oraz przepisy wykonawcze i związkowe", oprac. Witold Wołłejko, Warszawa 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Wołłejko (aut. dzieła rec.) s. 65
"Ustalenie ojcostwa małżeńskiego w polskim prawie rodzinnym, w polskim prawie międzynarodowym prywatnym i procesowym", B. Walaszek, Kraków 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Bronisław Walaszek (aut. dzieła rec.) s. 65
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych Andrzej Wiśniewski s. 65-66
"Administracja Gospodarki Terenowej", Z. Rybicki, W. Kowalec, Warszawa 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wincenty Kowalec (aut. dzieła rec.) Zygmunt Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 65
"Problemy kolizyjne prawa spadkowego", J. Balicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Balicki (aut. dzieła rec.) s. 65-66
"Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce", T. XIV, 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 65-66
"Kontrola konstytucyjności ustaw (we współczesnym państwie burżuazyjnym)", J. Zakrzewska, Warszawa 1964 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janina Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 65-66
"Kurs logiki dla prawników", T. Kotarbiński, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Tadeusz Kotarbiński (aut. dzieła rec.) s. 66
"Wypadki drogowe w świetle prawa karnego", T. Cyprian, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Tadeusz Cyprian (aut. dzieła rec.) s. 66
"Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegające uchylaniu się od sądu", A. Murzynowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Murzynowski (aut. dzieła rec.) s. 66-67
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 66-69
"Podatek obrotowy i podatek dochodowy. Dodatek II", J. Białobrzeski, W. Donner, K. Więckowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Donner (aut. dzieła rec.) Kazimierz Więckowski (aut. dzieła rec.) s. 66
"Tabele potrąceń podatku od wynagrodzeń oraz podstawowe zasady obliczania", J. Białobrzeski, M. Wiśniewski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 66
"Zaopatrzenia emerytalne. Poradnik szczegółowy", pod red. K. Niementowskiego, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Konstanty Niementowski (aut. dzieła rec.) s. 67-68
"Przestępstwa przeciwko życiu", S. Pławski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Pławski (aut. dzieła rec.) s. 67
"Przebieg procesu karnego", S. Kalinowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 67-69
"Kodeks karny i prawo o wykroczeniach", Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 67-68
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 67-70
"Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów wprowadzających kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwości", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 68-69
"Rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej", M. Gersdorff, T. Michałowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Tadeusz Michałowski (aut. dzieła rec.) s. 68-69
"Zakres i formy postępowania przygotowawczego", Leon Schaff, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leon Schaff (aut. dzieła rec.) s. 69-71
"Skorowidz przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w latach 1918-1939 i 1944-1960", Z. Keck, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zdzisław Keck (aut. dzieła rec.) s. 69-70
"Ustawodawstwo Polski Ludowej", T. II-V, "Zbiór przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw w latach 1948-1954", oprac. W. Borowski et al., Warszawa 1960 (dodr. 1962) : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Borowski (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 69-72
"Regulamin czynności sądów wojewódzkich i powiatowych w sprawach cywilnych i karnych oraz instrukcja sądowa", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 69
"Projekt kodeksu karnego", Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 70-71
"Prawo o państwowym arbitrażu gospodarczym", oprac. Cz. Pawłowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Czesław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 70-71
"Polska bibliografia prawnicza 1944-1959", Zeszyt 1, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 70
"Proces adhezyjny na tle prawa polskiego", W. Daszkiewicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wiesław Daszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 70-72
"Zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia", A. Gubiński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Arnold Gubiński (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu", W. Dawidowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wacław Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Tabele potrąceń podatku od wynagrodzeń oraz podstawowe zasady obliczania", J. Białobrzeski i M. Wiśniewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Białobrzeski (aut. dzieła rec.) Marian Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna", S. Grzybowski, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Problemy radzieckiego prawa karnego. Wybór z literatury radzieckiej", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 72
"Podstawy odwołania arbitrażowego", W. Kufel, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Władysław Kufel (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Koszty sądowe, koszty w postępowaniu arbitrażowym oraz przed sądami ubezpieczeń społecznych. Tabele wpisów sądowych i wynagrodzenia adwokatów", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 72-74
"Odpowiedzialność cywilna za niedobory (manka)", S. Garlicki, M. Piekarski, A. Stelmachowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Garlicki (aut. dzieła rec.) Mieczysław Piekarski (aut. dzieła rec.) Andrzej Stelmachowski (aut. dzieła rec.) s. 72
"Działy spadkowe", R. Moszyński, J. Policzkiewicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Remigiusz Moszyński (aut. dzieła rec.) Jan Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Problemy radzieckiego prawa administracyjnego. Wybór z literatury radzieckiej", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 72-73
"Postępowanie niesporne", J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Policzkiewicz (aut. dzieła rec.) Władysław Siedlecki (aut. dzieła rec.) Edmund Wengerek (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego", W. Brzeziński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wacław Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Problemy metodologiczne nauki prawa", K. Opałek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Zarys prawa zobowiązań. Część ogólna", W. Czachórski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Witold Czachórski (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Zbrodniarze hitlerowscy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym", J. Gumkowski, T. Kułakowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janusz Gumkowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kułakowski (aut. dzieła rec.) s. 73-75
"Zaopatrzenie emerytalne. Przepisy wykonawcze", oprac. T. Wasylecki, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Tadeusz Wasylecki (aut. dzieła rec.) s. 73
"Prawo lokalowe. Przepisy o budownictwie mieszkaniowym. Zbiór tekstów", oprac. S. Jabłoński, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Jabłoński (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Stowarzyszenia w państwie socjalistycznym", J. Wiącek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Janina Wiącek (aut. dzieła rec.) s. 73
"Prawo wekslowe i czekowe. Przepisy szczególne", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 73
"Błąd jako wada oświadczenia woli (Od błędu w pobudce do błędu usprawiedliwionego)", A. Kozaczka, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski A. Kozaczka (aut. dzieła rec.) s. 73
"Prawo na codzień. Encyklopedia podręczna", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 73-74
"Rozwód. Komentarz, orzecznictwo, przepisy związkowe", Z. Krzemiński, W. Żywicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zdzisław Krzemiński (aut. dzieła rec.) Władysław Żywicki (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Prawo o notariacie oraz przepisy wykonawcze i związkowe", oprac. Z. Krauze i T. Szawłowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Krauze (aut. dzieła rec.) Tadeusz Szawłowski (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Fall Weiss. Z genezy hitlerowskiej agresji przeciw Polsce", B. Czarnecki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Bogdan Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Prawo lokalowe. Komentarz", M. Buszyński, W. Graboń, M. Pakier, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Marian Buszyński (aut. dzieła rec.) Władysław Graboń (aut. dzieła rec.) Maurycy Pakier (aut. dzieła rec.) s. 74
Przegląd wydawnictw prawniczych Andrzej Wiśniewski s. 74-78
"Ustalenie wysokości odszkodowania", J. Winiarz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 74
"Użytkowanie gruntów państwowych", S. Szer, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Seweryn Szer (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Odpowiedzialność Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy", J. Winiarz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Winiarz (aut. dzieła rec.) s. 74
"Sądowa kontrola administracji w Anglii", L. Bar, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ludwik Bar (aut. dzieła rec.) s. 74
"Ustawodawstwo dewizowe", Z. Bidziński, K. Sosnowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Bidziński (aut. dzieła rec.) Konrad Sosnowski (aut. dzieła rec.) s. 74-76
"Prawo cywilne i Kodeks rodzinny. Zbiór przepisów", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74-75
"Ustawa o Sądzie Najwyższym i regulamin Sądu Najwyższego. Teksty ustaw", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74
"Zjazd Prawników okręgu łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego - 8.X.1961", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74
"Ustawa o spółdzielniach i ich związkach oraz rozporządzenie wykonawcze. Komentarz", M. Gersdorf, J. Ignatowicz, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Mirosław Gersdorf (aut. dzieła rec.) Jerzy Ignatowicz (aut. dzieła rec.) s. 74-75
"Powszechna historia państwa i prawa", T.1, "Starożytność", K. Koranyi, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Karol Koranyi (aut. dzieła rec.) s. 74
"Przepisy dotyczące paszportów na wyjazd za granicę", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 74
"Zarys powszechnej historii państwa i prawa", I. Jaworski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Iwo Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 75
"Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze", J. Sawicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Zbiór przepisów meldunkowych" oprac. J. Kucharski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 75
"Zobowiązania podatkowe. Teksty i objaśnienia", W. Kubiak, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Władysław Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Ustawa o zgromadzeniach. Komentarz", H. Chmielewski, L. Kaszczewski, J. Wiącek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Henryk Chmielewski (aut. dzieła rec.) Lucjan Kaszczewski (aut. dzieła rec.) Janina Wiącek (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Rozgraniczenie nieruchomości", R. Czarnecki, [warszawa] 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ryszard Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Głośne procesy 1944-1955", D. Rowan, tł. E. Romanowicz, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Eleonora Romanowicz (aut. dzieła rec.) David Rowan (aut. dzieła rec.) s. 75
"Kradzież kieszonkowa i jej sprawca", Z. Bożyczko, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Bożyczko (aut. dzieła rec.) s. 75-76
"Z zagadnień nauki o normie prawnej", J. Śmiałowski, W. Lang, A. Delorme, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Delorme (aut. dzieła rec.) Wiesław Lang (aut. dzieła rec.) Jerzy Śmiałowski (aut. dzieła rec.) s. 76
"Zasady techniki prawodawczej. Urząd Rady Ministrów", 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 76-77
"Przerwanie ciąży w świetle prawa karnego", H. Wolińska, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Helena Wolińska (aut. dzieła rec.) s. 76
"Socjologia prawa", A. Podgórecki, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Adam Podgórecki (aut. dzieła rec.) s. 76-77
"Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich 1697-1740", H. Olszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Henryk Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 76
"Zbiór przepisów dotyczących inwestycji. Ustawodawstwo gospodarcze. Teksty", E. Jabłoński, J. Stępiński, F. Wentowski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Eugeniusz Jabłoński (aut. dzieła rec.) Janusz Stępiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Wentowski (aut. dzieła rec.) s. 76-77
"Polskie prawo państwowe", A. Burda, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Andrzej Burda (aut. dzieła rec.) s. 76-77
"Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i ich wartość dowodowa", L. Hochberg, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leo Hochberg (aut. dzieła rec.) s. 77-78
"Podatek gruntowy i opłaty elektryfikacyjne. Uzupełnienie", J. Prorok, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Julian Prorok (aut. dzieła rec.) s. 77
"Zarys encyklopedii prawa", J. Wiszniewski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Wiszniewski (aut. dzieła rec.) s. 77
"Z zagadnień polskiego procesu cywilnego", J. Jodłowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Jodłowski (aut. dzieła rec.) s. 80-81
"Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Ważniejsze ustawy szczególne", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 81
"Przepisy o gospodarowaniu, eksploatacji i ruchu pojazdów samochodowych. Ustawodawstwo gospodarcze. Teksty", R. Oleszyński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ryszard Oleszyński (aut. dzieła rec.) s. 81-82
"Problematyka prawna obrotu gruntami chłopskimi", J. S. Piątkowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Józef Stanisław Piątkowski (aut. dzieła rec.) s. 82-83
"Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych", Z. Resich, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Resich (aut. dzieła rec.) s. 82-83
"Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice", W. Warkałło, Warszawa 1862 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski W. Warkałło (aut. dzieła rec.) s. 83-84
"Organizacja sądownictwa i prokuratury w Wojsku Polskim", J. Polan-Haraschin, Kraków 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Julian Polan-Haraschin (aut. dzieła rec.) s. 83-84
"Skorowidz przepisów prawnych 1918-1992", Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 83-86
"Bibliografia prawa i postępowania cywilnego. Prawo i postępowanie cywilne obrotu nie uspołecznionego. Prawo rodzinne. Varia, 1945-1960. Literatura-orzecznictwo", Z. Trybulski, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Zbigniew Trybulski (aut. dzieła rec.) s. 84-85
"Kodeks postępowania karnego. Przepisy wprowadzające oraz ważniejsze przepisy szczególne", Warszawa 1962: [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 84
"Projekt kodeksu cywilnego oraz przepisów wprowadzających kodeks cywilny", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 84-85
"Geneza federalizmu radzieckiego", W. Suchecki, [Warszawa 1961] : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wiktor Suchecki (aut. dzieła rec.) s. 84
"Kodeks budowlany. Przepisy i objaśnienia", L. Bar, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Ludwik Bar (aut. dzieła rec.) s. 85-86
"Prawo cywilne. Część ogólna", S. Szer, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Seweryn Szer (aut. dzieła rec.) s. 85
"Prawo wywłaszczeniowe. Ustawa z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Komentarz", W. Ramus, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Walenty Ramus (aut. dzieła rec.) s. 85-86
"Obowiązywanie prawa", W. Lang, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Wiesław Lang (aut. dzieła rec.) s. 86-87
"Informator Prawniczy 1963", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 86
"O transporcie drogowym i spedycji krajowej. Teksty ustaw", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 87-88
"Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisy wprowadzające i związkowe", Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski s. 87