Znaleziono 21 artykułów

Zbigniew Wichrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świeciechów Duży, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 6 Jan Gurba Zbigniew Wichrowski s. 55
Świeciechów Duży, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 1 Zbigniew Wichrowski s. 77
Świeciechów Duży, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 3 Jan Gurba Zbigniew Wichrowski s. 84
    Zacytuj
  • Udostępnij
Badania ratownicze na cmentarzysku z młodszego okresu przedrzymskiego w Pikulach, stan. 2, w 2000 roku Ewa Wichrowska Zbigniew Wichrowski s. 88-94
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, woj. lubelskie Zbigniew Wichrowski s. 96-104
Badania ratownicze na cmentarzu z młodszego okresu przedrzymskigo w Pikulach. stan. 2, woj. tarnobrzeskie, w 1997 roku Zbigniew Wichrowski s. 98-103
Cmentarzysko z młodszego okresu przedrzymskiego w Pikulach stan. 2, woj. tarnobrzeskie Zbigniew Wichrowski s. 98-105
Badania archeologiczne na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kraśniku - Piaskach, stan. 2, woj. lubelskie Zbigniew Wichrowski s. 104-109
Cmentarzysko kultury przeworskiej w Kraśniku - Piaskach, stan. 2 Zbigniew Wichrowski s. 113-116
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury przeworskiej w Kraśniku-Piaskach, stan. 2, woj. lubelskie Zbigniew Wichrowski s. 119-122
Kraśnik, woj. lubelskie Stanisław Hoczyk Zbigniew Wichrowski s. 130-131
Kraśnik, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 84-78 Zbigniew Wichrowski s. 143-144
Chata wczesnośredniowieczna z Kraśnika Zbigniew Wichrowski s. 149-152
Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie, AZP 89-79 Zbigniew Wichrowski s. 151-152
Kraśnik, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 84-78/2 Zbigniew Wichrowski s. 170
Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie, AZP 89-79/4 Jan Gurba Zbigniew Wichrowski s. 183-184
    Zacytuj
  • Udostępnij
Średniowieczny topór z Goraja, pow. Biłgoraj, woj. lubelskie Zbigniew Wichrowski s. 212-214
Materiały z cmentarzyska kultury łużyckiej z Opoczki Małej, pow. kraśnicki Ewa Wichrowska Zbigniew Wichrowski s. 227-232
Luźne materiały z grodziska wczesnośredniowiecznego w Batorzu, pow. janowski, w zbiorach Muzeum Regionalnego w Kraśniku Zbigniew Wichrowski s. 299-303
Półziemianka wczesnośredniowieczna z Kraśnika, ul. Klasztorna Ewa Wichrowska Zbigniew Wichrowski s. 341-346
Średniowieczne strzemię żelazne z Suchyni, pow. kraśnicki Zbigniew Wichrowski s. 347-349