Znaleziono 1 artykuł

Cary Wolfe

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Animal studies", dyscyplinarność i post(humanizm) Cary Wolfe Karolina Krasuska (tłum.) s. 125-153