Znaleziono 3 artykuły

Bernard Woltmann

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przejawy działalności sportowej w wojskowych obozach dla internowanych (1939-1944) Bernard Woltmann s. 81-86
Główne kierunki badań naukowych w gorzowskim ośrodku kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego 1971-1999 Bernard Woltmann s. 101-112
"Polska kultura fizyczna na wschodnim pograniczu niemieckim (1919-1939)", Bernard Woltmann, Poznań 1980 : [recenzja] Andrzej Gąsiorowski Bernard Woltmann (aut. dzieła rec.) s. 149-150