Znaleziono 8 artykułów

Jan Woskowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Społeczeństwo i wychowanie", Józef Chałasiński, Warszawa 1958 : [recenzja] Jan Woskowski Józef Chałasiński (aut. dzieła rec.) s. 171-173
"Les Maternelles, études sociologique sur les institutrices des Ecoles Maternelles de la Seine", J.Berger, Paris 1959 : [recenzja] Jan Woskowski J. Berger (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Lettres d'institutrices rurales d'autrefois : redigées à la suite de l'enquête de Francisque Sarcey en 1897", introduites et commentées par Ida Berger, préface de Marcel Masbou, Paris 1959 : [recenzja] Jan Woskowski Ida Berger (aut. dzieła rec.) Marcel Masbou (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"O szkolnictwie francuskim", Bogdan Nawroczyński, Warszawa 1961 : [recenzja] Jan Woskowski Bogdan Nawroczyński (aut. dzieła rec.) s. 185-187
Z prac Centre de Recherches Sociologiques de Genève Jan Woskowski s. 237-241
Konkurs na pamiętnik lub wspomnienie nauczyciela-weterana zorganizowany przez "Głos Nauczycielski" Jan Woskowski s. 322-323
Badania nad nauczycielstwem szkół podstawowych okręgu paryskiego Jan Woskowski s. 337-341
"W połowie drogi : zbiór reportaży", Salomon Łastik, Warszawa 1956 : [recenzja] Jan Woskowski Salomon Łastik (aut. dzieła rec.) s. 378-382