Znaleziono 1 artykuł

Leonard Zabrodzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sposoby wyrażenia kategorii strony w języku rosyjskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym : na materiale "Eugeniusza Oniegina" A. S. Puszkina i "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza Leonard Zabrodzki s. 179-195