Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Zagrobelny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze o zobowiązaniu do naprawnienia szkody orzekanym w postępowaniu w sprawach nieletnich Krzysztof Zagrobelny s. 47-53
Glosa do uchwąły Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1984 r., III CZP 73 Krzysztof Zagrobelny s. 106-109
Uwagi o ochronie wynagrodzenia architektów na tle zmian ustawowych w konstrukcji umowy o roboty budowlane Jolanta Karek-Zagrobelna Krzysztof Zagrobelny s. 285-298