Znaleziono 1 artykuł

Aleksandra Zakrzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyszłość budżetu Unii Europejskiej - propozycje traktatu konstytucyjnego UE oraz debata nad perspektywą finansową 2007-2013 - wnioski dla Polski Aleksandra Zakrzewska s. 23-43