Znaleziono 5 artykułów

Adam Zalasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykładnia kwestii związanych z opodatkowaniem bezpośrednim dokonywana przez ETS - znaczenie i zakres doktryny acte clair : konferencja międzynarodowa - Lizbona 17-18.9.2007 r. Adam Zalasiński s. 175-177
Światowe Forum Podatkowe OECD : 12 coroczne spotkanie w sprawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, OECD, Paryż, 20-21.9.2007 r. Adam Zalasiński s. 179-180
Konferencja "Obecne orzecznictwo ETS w sferze podatków bezpośrednich" (Recent and pending cases at the ECJ direct taxation), Wiedeń 15-17.2.2007 r. Adam Zalasiński s. 204-205
Zakres podmiotowy bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a uprawnienia rezydentów państw trzecich : wymogi prawa wspólnotowego Adam Zalasiński s. 293-305
Światowe Forum Podatkowe OECD : 11-te coroczne spotkanie w sprawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, OECD, Paryż 28-29 września 2006 r. Adam Zalasiński s. 319-320