Znaleziono 6 artykułów

Tomasz Zalega

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora naukowego Tomasz Zalega s. 5-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Starzenie się społeczeństw a współczesne teorie ekonomii i zarządzania [od redaktora naukowego] Tomasz Zalega s. 5-22
Spożycie produktów żywnościowych w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomiecznego Tomasz Zalega s. 68-87
Incomes and Savings of Polish Seniors in View of Research Outcomes Tomasz Zalega s. 135-155
Wydatki na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Tomasz Zalega s. 174-192
Wpływ kryzysu na postawy i zachowania konsumpcyjne elit ekonomicznych Tomasz Zalega s. 186-202, 307