Znaleziono 2 artykuły

Marzenna Zaorska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami neurologicznymi w szkole podstawowej ogólnodostępnej : wybrane problemy Marzenna Zaorska s. 66-79
Niepełnosprawności sprzężone w obliczu aktualnych przemian w systemowych rozwiązaniach edukacyjnych Marzenna Zaorska s. 100-112